Referenties

HERKOMST AFVALWATER

PROJECTOMSCHRIJVING

TOEGEPASTE TECHNOLOGIE

Productie van ingevroren visproducten Pilottest voor een fullscale ontwerp voor een nieuw te realiseren zuivering. MBTF
Krentenwasserij Samenstellen systeem voor terugwinning suiker voor derden Integraalketenbeheer (Good House Keeping)
Productie vriesverse snacks en maaltijdcomponenten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit
Productie Kip en kalkoen producten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit – MBTF
Productie koelverse kant en klaarmaaltijden Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit
Productie koelverse kant en klaarmaaltijden Karakterisering afvalwater voor bepalen geschikte zuiveringstechniek Flotatie-unit – MBTF
Productie van voedingsmiddelen uit vetten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit
Productie van vis fine food Pilot test naar mogelijkheden naar eiwit afscheiding in de fabriek Wit Water Unit
Productie van vis fine food Optimalisatie eiwitverlies binnen het spoelproces Integraalketenbeheer
Productie van babyvoeding Haalbaarheidsonderzoek naar terugwinning eiwit voor tandpasta industrie Integraalketenbeheer / Micro-filtratie – Nano-filtratie
Productie van vis fine food en ingevroren visproducten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit – MBTF
Productie Kip en kalkoen producten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit – MBTF
Productie van vis fine food en ingevroren visproducten Optimalisatie slibontwateringinstallatie Slibindikking
Productie van babyvoeding Onderzoek naar hoeveelheid vuilvracht die vrijkomt tijdens het regeneratieproces van kationen wisselaars. Kationenwisselaar
Productie Kip en kalkoen producten Samenstellen systeem voor isoleren ananaswater voor vergistingsinstallatie Integraalketenbeheer
Productie van lang houdbare ei-producten Optimalisatie zuiveringsinstallatie Flotatie-unit
Productie van PVB-film Opleveren van een turn to key filtratie band Bandzeef
Productie van diepgevroren aardappelproducten Vergelijkingsonderzoek lamellen bezinker vs. flotatie techniek Lamellen bezinker /Flotatie-unit
Productie van babyvoeding Testen van functioneren installatie voor indikken van wei eiwit Micro- ultra- nano-filtratie (spiraal gewonden modules)
Huishoudelijk afvalwater Ontwikkeling plaatmembraan module MBR
Huishoudelijk afvalwater Demonstratie project IBA – MBR bij RWZI IBA- MBR
Huishoudelijk afvalwater Engineering en plaatsing van een ondergrondse CIBA met permeaat hergebruik MBR (ondergronds)
Productie van babyvoeding Opstarten en optimaliseren installatie van spiraalgewonden membranen Nanofiltratie
Hout – en Metaalreiniging Engineering en plaatsing van een industriële MBR MBR
Productie van babyvoeding Onderzoek naar hoeveelheid vuilvracht die vrijkomt tijdens het regeneratieproces van anionen wisselaars. Anionenwisselaar
Productie van diepgevroren aardappelproducten Haalbaarheidsonderzoek AMBR Anaërobe MBR
Productie van diepgevroren aardappelproducten Technische en Financieel haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw te realiseren zuivering Anaërobe MBR
Productie koelverse kant en klaarmaaltijden Technische en Financieel haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw te realiseren zuivering Flotatie-unit – MBTF
Productie van diepgevroren aardappelproducten Opstart vergistingsinstallatie Vergistingsinstallatie (thermofiel)
Productie van babyvoeding Optimalisatie fosfaat terugwinning Nanofiltratie – Defosfateringsinstallatie
Productie consumptie-ijs Good house keeping v.d. fabriek Integraalketenbeheer
Productie van babyvoeding Demonstratieproject mobiele zuivering Anaërobe korrelreactor (EGSB-type)
Huishoudelijk afvalwater Voorontwerp vervanging huishoudelijke zuivering MBR – Conventionele RWZI
Productie van babyvoeding Optimalisatie fosfaat terugwinning Anionenwisselaar
Varkensindustrie Haalbaarheid varkensmest indikking met PE – Schroefpers behandeling
Productie van babyvoeding Onderzoek Bronwater behandeling Zandfiltratie – actief koolfiltratie
Productie van Bier Vooronderzoek voor een nieuw te realiseren zuivering Anaërobe korrelreactor(EGSB-type)